PODĚKOVÁNÍ,PŘEDMLUVA ATD. :)

19. září 2009 | 20.41 |

Zatmění

Stephenie Meyerová

www.egmont.cz

EGMONT


(Citáty z románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce jsou z překladu Květy Maryskové, pozn. překl.)

Mému muži Panchovi za jeho trpělivost, lásku, přátelství, humor a ochotu jíst po restauracích.

A také mým synům Gabovi, Sethovi a Elimu, že mi dali zakusit tu lásku, pro kterou lidé dobrovolně umírají.

Oheň a led

Někteří tvrdí, že svět zajde ohněm,

druzí, že zničí ho led.

To co znám z vášně, přinutilo mě

k ohni se přiklánět.

Však jestli se ohněm svět nezmrzačí,

znám natolik i nenávist,

abych si byl docela jist,

že led by to sved,

že na to stačí.

Robert Frost (překlad Hana Žantovská, pozn. překl.)


Elipse

Text copyright © 2007 by Stephenie Meyer

Translation © 2008 by Markéta Demlová

This edition published by arrangement

with Little, Brown and Company,

Hachette Book Group USA. All rights reserved.

Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s. r. o.,

v Praze roku MMVIII jako svou 1953. publikaci

Z anglického originálu Eclipse přeložila Markéta Demlová

Odpovědný redaktor Stanislav Kadlec

Technická redaktorka Alena Mrázová

Sazba Amos typografické studio, s. r. o.

Tisk Finidr, s. r. o.

TS 14. První vydání

ISBN 978-80-252-0834-2


PŘEDMLUVA

Všechny naše pokusy o úskok byly marné.

Se srdcem sevřeným v ledovém krunýři jsem sledovala, jak se chystá mě bránit. Jeho intenzivní soustředění neprozrazovalo ani náznak pochybností, ačkoliv stál proti přesile. Věděla jsem, že se nedočkáme žádné pomoci – členové jeho rodiny v tuto chvíli nepochybně bojovali o své životy stejně jako on bojoval o ty naše.

Dozvím se někdy výsledek té druhé bitvy? Zjistím, kdo jsou vítězové a kdo poražení? Neskončí můj život dřív?

Výhledy nebyly kdovíjak příznivé.

Černé oči, planoucí zuřivou touhou po mé smrti, číhaly na okamžik, až se pozornost mého ochránce obrátí jinam. V tu chvíli jistě zemřu.

Někde daleko, daleko v chladném lese zavyl vlk.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře